AltCountry.nl: John Calvin Abney (4/5 stars)

AltCountry.nl: John Calvin Abney

(Google Translated)

The rights of his songs endorse songwriter John Calvin Abney with a copyright he has named Bullets In The Chamber Folk. Nicely found. And fitting in addition. The sensitive songs of the artist from Oklahoma are complex situations. The tone of Coyote(Black Mesa Records) was set by some tragic events that caught him by the throat. His friend and colleague Chris Porter died in a traffic accident and his grandmother died too. Further, he was struggling with his health while hisrelationship failed. A cheerful plate is not Coyote , but Abney has succeeded perfectly in capturing light rays. Always Enough has a hint of Beatles, as it was often to be seen in the work of Elliott Smith. That already helps to make the tone lighter, right from the first song. Get Your House In Order was what Abney always heard from his grandmother when he discussed his problems with her. And after her death, his mother took over the expression now that the artist had to deal with so much misery. Forget about all the misery and clean up the house. In the song he sings 'the kickers and the songbirds make up most of my friends'. He borrowed that from the kickers and songbirds from Grievous Angel by Gram Parsons, who sings 'you're out there with the kickers and the truckers'. The kickers of Abney are his rough friends in Oklahoma and the songbirds are rough friends. The singer-songwriter once wanted to go to Nashville to try it, but he's glad he did not. He chose to guide John Moreland so that he could keep his home base in Oklahoma. This is also about the Souvenir Waltz reminiscent of Elliott Smith . After all the beautiful Beatleske rootspop the album ends with the instrumental Leslie Lane, which is based on classical chamber music. Abney performs on the album acoustic guitar, piano, organ, harmonica, vibraphone, Wurlitzer, pedal steel, baritone guitar and crafts with a drum machine and a Casio DG-1, which is a digital guitar synthesizer. Shonna Tucker hung the bass guitar, Megan Palmer is active on violin, Wurlitzer and piano and Patrick Ryan sat behind the drum set. Rolling Stone put Abney in May on the list of 10 new country artists you need to know , something we have been convinced on this site for a long time. In 2015 we were positive about his debut Better Luck . And a year later we were once again enthusiastic about Far Cries And Close Calls .

(Original Dutch)

De rechten van zijn liedjes brengt songschrijver John Calvin Abney onder bij een copyright dat hij Bullets In The Chamber Folk heeft genoemd. Aardig gevonden. En passend bovendien. Het gaat in de gevoelige liedjes van de artiest uit Oklahoma om complexe situaties. De toon van Coyote (Black Mesa Records) werd gezet door enkele tragische gebeurtenissen die hem bij de keel grepen. Zijn vriend en collega Chris Porter kwam om bij een verkeersongeluk en ook zijn oma overleed. Verder sukkelde hij met zijn gezondheid, terwijl zijn relatie mislukte. Een vrolijke plaat is Coyote niet, maar Abney is er wonderwel in geslaagd om lichtstralen op te vangen. Always Enough heeft een vleugje Beatles, zoals het vaak was te ontwaren in het werk van Elliott Smith. Dat helpt al om de toon lichter te maken, direct vanaf het eerste nummer. Get Your House In Order was wat Abney altijd te horen kreeg van zijn oma als hij zijn problemen met haar besprak. En na haar dood heeft zijn moeder de uitdrukking overgenomen nu de artiest met zoveel ellende te maken kreeg. Vergeet alle misère en ruim het huis op. In het nummer zingt hij ‘the kickers and the songbirds make up most of my friends’. Dat van de kickers en songbirds ontleende hij aan Grievous Angel van Gram Parsons, die zingt ‘you’re out there with the kickers and the truckers’. De kickers van Abney zijn zijn ruige vrienden in Oklahoma en de songbirds zijn ruige vriendinnen. Ooit wilde de singer-songwriter naar Nashville om het daar te proberen, maar hij is blij dat hij het niet gedaan heeft. Hij koos ervoor om John Moreland te begeleiden, zodat hij zijn thuisbasis in Oklahoma kon houden. Op het wederom aan Elliott Smith herinnerende Souvenir Waltz gaat het daar ook over. Na alle fraaie Beatleske rootspop eindigt het album met het naar klassieke kamermuziek neigende instrumentale Leslie Lane. Abney speelt op het album akoestische gitaar, piano, orgel, mondharmonica, vibrafoon, Wurlitzer, pedal steel, baritongitaar en knutselde met een drummachine en een Casio DG-1, dat is een digitale gitaarsynthesizer. Shonna Tucker hing de basgitaar om, Megan Palmer is actief op viool, Wurlitzer en piano en Patrick Ryan zat achter het drumstel. Rolling Stone zette Abney in mei op de lijst van 10 new country artists you need to know, iets waar we op deze site al langer van overtuigd waren. In 2015 waren we positief over zijn debuut Better Luck. En een jaar later waren we opnieuw enthousiast over Far Cries And Close Calls.

 


Older post Newer post